De Luisterrups
Laten we onszelf en elkaar leren begrijpen in wat we voelen en bedoelen

Wie geeft de begeleiding?

Wie geeft de begeleiding?

Ik ben Jacquelien en in 2005 heb ik mijn diploma als orthopedagoog behaald aan de universiteit in Groningen. Daarna heb ik gewerkt als orthopedagoog in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in de weekend, vakantie- en dagopvang van kinderen met autisme.

Een orthopedagoog heeft een universitaire opleiding gevolgd en heeft veel kennis over opvoedingsproblemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jeugdigen.

Vanuit een al sinds mijn afstuderen bestaande droom om mijn eigen praktijk te beginnen ben ik De Luisterrups gestart in 2021. Ik wil vanuit mijn eigen praktijk persoonlijke begeleiding bieden aan kinderen en hun opvoeders waarbij oprechte aandacht, maatwerk en gezond verstand voorop staan.

Tussen eind 2017 en begin 2021 heb ik bewust gekozen te stoppen met mijn werkzaamheden als orthopedagoog. Dit omdat ik merkte dat ik heel hard aan het werk was om het dagelijks leven voor andere kinderen en ouders aangenamer te maken, terwijl ons eigen gezin met 3 kinderen mijn kennis en kunde in die periode juist ook nodig had. Binnen ons gezin hebben we, naast de dynamiek en hectiek die kinderen altijd met zich meebrengen, te maken met de speciale behoeftes die er zijn i.v.m. de ASS diagnose van één van onze kinderen. Vanuit mijn persoonlijke ervaring weet ik dus met welke ingewikkelde vraagstukken en afwegingen je soms te maken kan krijgen, wanneer je kind niet kan voldoen aan de verwachtingen die er vanuit de huidige maatschappij worden gesteld.
Nu binnen mijn eigen gezin de rust weer is teruggekeerd wil ik graag mijn kennis en ervaring weer inzetten voor andere kinderen en gezinnen.

Bij mijn werkzaamheden als professional binnen verschillende instellingen ben ik erachter gekomen dat het bieden van echt maatwerk steeds lastiger is omdat je gebonden wordt aan tijdskaders, geldpotjes en bureaucratie. De frustraties die hieruit voortkomen worden naar mijn idee onderschat. Ik hoop dat ik binnen mijn eigen praktijk de mogelijkheden kan creëren waardoor ik deze frustraties kan beperken. Ik ben ervan overtuigd dat maatwerk bieden en het loslaten van standaard protocollen op de langere termijn een gunstigere invloed hebben op de ontwikkeling van een kind binnen zijn/haar gezin.

De positieve krachten van mindfulness heb ik zelf mogen ontdekken. In onze huidige maatschappij met overvolle agenda’s en hoge verwachtingen is het kunnen inzetten van de technieken vanuit de mindfulness een cadeautje voor jezelf. Ik gun iedereen dit cadeautje- vandaar dat ik mindfulnesstrainingen geef aan kinderen. Jong geleerd is oud gedaan en vanuit die gedachte hoop ik dat in een toekomstige generatie de mindfulnesstechnieken als vanzelfsprekend toegepast worden in de opvoeding.

Ik heb o.a. de volgende opleidingen/ cursussen met succes afgerond:
HBOV Leeuwarden, Orthopedagogiek Groningen, verschillende cursussen bij Autisme Centraal, Rots en Water training,

Ik heb in 2022 mijn certificaten behaald voor:
Mindful Kidstrainer bij IAM en ACT trainer bij See True